Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

9782 eada 500

i-doll:

1901; parque del buen retiro, ii

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit
malewredneblond
(...) no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
9521 9708

windmill69:

So Tired

Reposted frombleed-peroxide bleed-peroxide
8919 95ac
Reposted frommajormedley majormedley
malewredneblond
1034 69df
Reposted fromzvr zvr

March 21 2017

1740 6375
Reposted fromswozor swozor
1670 0978 500
Reposted fromnerdtrap nerdtrap

March 20 2017

malewredneblond

Musiała teraz nauczyć się następnej trudnej rzeczy: przebywania w towarzystwie mężczyzn ujmujących, choć "nieciekawych". Wiele kobiet, które kochają za bardzo, zna doskonale to uczucie: niby przyjemnie, ale "nudno". Bez fanfar, bicia dzwonów, eksplozji i gwiazdek z nieba. Kiedy nie dzieje się nic podniecającego, ogarnia je dziwna irytacja, skrępowanie i niechęć. Niemiły stan, któremu nadają miano "nudy". (...) nie umiała "się znaleźć" wobec kogoś sympatycznego, troskliwego i wyraźnie nią zainteresowanego. Potrafiła świetnie stawiać czoło wyzwaniom, zupełnie zaś nie potrafiła się radować po prostu obecnością mężczyzny. Jeśli nic nie skłaniało jej do wysiłków i manewrów, gubiła się w sytuacji. Nie mogła się wyluzować i odprężyć. Ponieważ nawykła do uniesień i cierpień, do walk kończących się zwycięstwem lub klęską, każdy układ pozbawiony tych istotnych elementów robił wrażenie mdłego, błahego, a zarazem jakby "wbrew naturze". Paradoksalnie, w kontaktach z mężczyznami zrównoważonymi, spolegliwymi, chętnymi doznawała więcej negatywnych emocji niż z którymkolwiek ze swych kapryśnych, opornych i nieodpowiedzialnych kochanków.

— - Robin Norwood
Reposted fromfreedomlover freedomlover

March 18 2017

malewredneblond
malewredneblond
malewredneblond
malewredneblond
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
0680 ae7d 500
Reposted fromkimik kimik viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
malewredneblond
0088 cc60 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl