Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

malewredneblond
Kolejka wybielacza dla wszystkich!
malewredneblond
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viairmelin irmelin
malewredneblond
3949 a80e
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
malewredneblond
Reposted fromFlau Flau viaathlin athlin
malewredneblond
4850 a079
Reposted fromfungi fungi viaathlin athlin
malewredneblond
Reposted fromseverak severak

February 14 2017

malewredneblond
5011 a4cb 500
Reposted fromwypierdalac wypierdalac
malewredneblond
5012 7fa8 500
Reposted fromwypierdalac wypierdalac
malewredneblond
5022 b153 500
Reposted fromwypierdalac wypierdalac
malewredneblond
5023 b998
Reposted fromwypierdalac wypierdalac
malewredneblond
5039 91ea 500
Reposted fromwypierdalac wypierdalac
malewredneblond

Dorosłe dzieci mają żal
Za kiepski przepis na ten świat.

— Dorosłe Dzieci
Reposted fromtutajjula tutajjula
malewredneblond
Za dużo przeklinam. Za mało słucham innych. Zbyt wiele czasu spędzam na opierdzielaniu się. Sarkazm to moje drugie imię, a ironię mam w małym palcu. Nie jestem zbyt mądra i piękna, ale jakoś sobie z tym radzę. Czasami jestem infantylna i rzadko cokolwiek mi się udaje. Ale chyba znajdziesz we mnie powód aby mnie pokochać.
— storyxlife
Reposted fromwonderLife wonderLife viapinkpanther pinkpanther
malewredneblond
4395 d27a
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viarenioo renioo
malewredneblond
5304 248c
Reposted fromfeegloo feegloo viarenioo renioo
malewredneblond
malewredneblond
2061 13d6
Reposted from169cm 169cm viarenioo renioo
malewredneblond
6611 28ad 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viarenioo renioo
malewredneblond
1633 75c4
malewredneblond
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl