Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

malewredneblond

jack-twist:

me: *has a list of things that i need to do*

me: *completes the simplest task on my list that could’ve been put off*

me at me:

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
5762 7bdd 500

psycho-alchemist:

– Carl R. Rogers, On Becoming A Person

Reposted fromdanish-wolf danish-wolf
4249 5450 500

orriculum:

browsethestacks:

George Leonnec

The Ride

“La Vie Parisienne” (1924)

mood??

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe
4261 0a85 500

lordeella:

Lorde for the Guardian ⚔

Reposted fromweirdpolis weirdpolis
4429 22cd
Reposted fromdiner diner

July 09 2017

4515 f0e7 500
Reposted fromhyratel hyratel
4672 ae82 500

babyanimalgifs:

THESE MAKE ME SO HAPPY

@danver

Reposted fromtsukana tsukana
5941 6d75 500

apagewithaview:

Set up a new shelf in my room last weekend!

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
malewredneblond
Reposted fromFlau Flau
malewredneblond
Reposted fromFlau Flau
malewredneblond
5757 6db2
Reposted fromzvr zvr

June 21 2017

malewredneblond
Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
malewredneblond
-Niestety, Aniu, będziesz musiała na mnie jeszcze długo czekać - rzekł Gilbert ze smutkiem. -Dopiero za trzy lata skończę medycynę, a wątpię, czy i potem będę mógł cię obsypać klejnotami i czy będziemy mogli zamieszkać w marmurowym pałacu.
Ania zaśmiała się serdecznie. - Nie pragnę brylantów ani marmurowych pałaców, pragnę mieć Ciebie i tylko Ciebie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
malewredneblond
9125 47c7
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 20 2017

malewredneblond
„O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć. Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.”
~ Rafał Wicijowski (fot. Infiniti Pensieri)
Reposted fromaneth aneth
malewredneblond
Reposted fromFlau Flau
malewredneblond
7239 7382
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
malewredneblond

marveldaily:

You like a professional asshole or what?

Reposted fromfandoms fandoms viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
malewredneblond

chrispratt:

All you do is yell at each other, you’re not friends. No, we’re family.

Reposted fromfandoms fandoms viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl