Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

malewredneblond
Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
malewredneblond
-Niestety, Aniu, będziesz musiała na mnie jeszcze długo czekać - rzekł Gilbert ze smutkiem. -Dopiero za trzy lata skończę medycynę, a wątpię, czy i potem będę mógł cię obsypać klejnotami i czy będziemy mogli zamieszkać w marmurowym pałacu.
Ania zaśmiała się serdecznie. - Nie pragnę brylantów ani marmurowych pałaców, pragnę mieć Ciebie i tylko Ciebie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
malewredneblond
9125 47c7
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 20 2017

malewredneblond
„O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć. Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.”
~ Rafał Wicijowski (fot. Infiniti Pensieri)
Reposted fromaneth aneth
malewredneblond
Reposted fromFlau Flau
malewredneblond
7239 7382
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
malewredneblond

marveldaily:

You like a professional asshole or what?

Reposted fromfandoms fandoms viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
malewredneblond

chrispratt:

All you do is yell at each other, you’re not friends. No, we’re family.

Reposted fromfandoms fandoms viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 18 2017

malewredneblond
malewredneblond
Reposted fromFlau Flau
malewredneblond
Przepraszam, że mi zależało
— Aquilo
Reposted fromifyouleave ifyouleave
malewredneblond
Masz tak jak ja,
w tylu miejscach
poklejone serce.
— Pidżama Porno; Marchef w butonierce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
malewredneblond
4033 020b
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
malewredneblond
I feel like shit
— Chyba trochę P.
Reposted bythtwins4ever thtwins4ever

June 11 2017

0666 8f12

done:

sassysharay:

hiowl:

missmania244:

eatfithappiness:

epic-humor:

Animals Growing Up

Cuz who wouldn’t want this on their dash

The turtle one

If this doesn’t make ur day better u are wrong and you can go

Is that tom from myspace?

this is precious

Reposted frombigstupidjellyfish bigstupidjellyfish

June 05 2017

0088 a6ae 500
malewredneblond
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
malewredneblond
8856 aca3
Reposted fromsosna sosna viaelentarie elentarie
malewredneblond
0033 78ab 500
Reposted frombiru biru viaelentarie elentarie
malewredneblond
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl